Kiedy startup przestaje byc startupem?

Startup to pojęcie robiące w ostatnim czasie niezwykłą furorę w świecie mediów i wśród ludzi marzących o prowadzeniu własnego biznesu, słowo to tak silnie zadomowiło się w dyskursie, że coraz częściej używa się go w przeróżnych kontekstach, często określa się nim rzeczy które start-upami nie są, mówi się tak o każdej małej firmie, o firmie prowadzonej przez stosunkowo młodych ludzi, lub firmie która rozpoczęła działalność za pomocą zbiórki publicznej, na przykład za pomocą serwisu Kickstarter. O ile poszczególnie stratupy mogą mieć wszystkie wymienione cechy, to żadna z nich nie jest decydująca dla nazwania firmy w ten sposób

Czym jest startup?

Nie jest to precyzyjnie określone, można powiedzieć, że pojawiające się w literaturze definicje każą traktować tę kategorię jako coś co powinniśmy określać intuicyjnie. Steve Blank twierdził, że jest to organizacja stworzona w celu poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego, przy czym wydaje się, że najważniejszym elementem tej definicji jest poszukiwanie, ponieważ wraz z krzepnięciem pojęcia coraz powszechniej uznaje się, że najbliższa rzeczywistości jest definicja sformułowana przez Erica Riesa, który stwierdził, że startup to przedsięwzięcie mające na celu stworzenie nowego produktu lub usługi prowadzone w warunkach dużego ryzyka i niepewności. (W oryginale: A human institution designed to create new products and services under conditions of extreme uncertainty). Podsumowując więc startup to innowacyjny produkt lub usługa, które wprowadzamy na rynek nie mając pewności, że zostanie przyjęty przez konsumentów, a którego celem jest powstanie rozwijającej się i powiększającej swój udział rynkowy (skalowalnej) instytucji.

Kiedy nasza firma przestaje być startupem?

Jednak firma założona jako startup nigdy nie będzie nim wiecznie, teoretycy zgadzają się, że bycie startupem jest pewnym etapem w ewolucji firmy i istnieje wiele czynników które mogą powodować, że firma przeistacza się w przedsiębiorstwo „z prawdziwego zdarzenia”

Startupy często korzystają ze wsparcia tak zwanych aniołów biznesu, czyli inwestorów o ugruntowanej na rynku pozycji, którzy wkładają swoje pieniądze w innowacyjny pomysł, jest to korzystne dla obu stron, pomysłodawcy stratupu mniej ryzykują, a inwestor za stosunkowo niewielkie pieniądze (stratupy zwykle nie wymagają dużych inwestycji) może pozyskać innowacyjny produkt dla swoich firm. Z tą kwestią łączy się także pierwszy przypadek w którym możemy z pewnością stwierdzić, że firma wyszła z etapu bycia startupem. Jeżeli wsparcie bogatego inwestora jest już zbędne i dana firma jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Oznacza to, że produkt przyjął się na rynku, jednocześnie zwykle w tym samym czasie na rynek wchodzą produkty analogiczne do tego który wprowadził startup, a więc zanikają definicyjne elementy takie jak niska konkurencja, a przede wszystkim innowacyjność. Na rynku na którym dany produkt funkcjonuje już stabilnie, by odnosić dalsze sukcesy często nie wystarczy to, że było się firmą która produkt „wymyśliła”, powstają warunki konkurencji, w których należy walczyć o klienta także innymi drogami, wymaga to rozwoju firmy, zatrudnienia nowych pracowników, nasilenia działań marketingowych, co prowadzi do rozrostu przedsiębiorstwa do rozmiarów zbyt dużych by można było określić je jako startup.

Uważa się także, że przedsiębiorstwo przestaje być startupem wówczas gdy wchodzi w fuzję z inną firmą, wówczas przestaje funkcjonować jako samodzielny podmiot rynkowy, a łączy się w taki lub inny sposób z inną, zwykle o większej skali i potencjale. Taka sama sytuacja zachodzi gdy firma powstała jako startup jest w całości przejmowana przez firmę znacząco większą, wówczas może dojść nie tylko do tego, że firma przestanie być startupem, ale także do tego, że produkt wprowadzony przez startup zostanie wbudowany w ofertę nowego właściciela całkowicie likwidując przejętą markę.

Oczywiście bazujemy tutaj na definicjach w intuicyjnym rozumieniu, co nieco upłynnia granicę tego pojęcia, które jest na tyle nieostre, że często bardzo trudno będzie stwierdzić kiedy dana firma przestaje być startupem. Jedyną sytuacją gdzie mamy pewność co do tego jest całkowite wykupienie startupu przez duży podmiot rynkowy.

***

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *